Home » De kracht van Qigong

De kracht van Qigong

  • door

Qigong Alkmaar

Theoolong die ons elke dag beïnvloedt, begint als positieve energie. Wanneer we in balans zijn, voelen we ons meer open, meer ontspannen en meer in vrede. Wanneer we in Qigong balans en flow zijn, worden ons lichaam, geest en ziel gevoed. Terwijl velen de verschuiving voelen van de donkere en depressieve energie van de economie van de afgelopen maanden, is het de almachtige Qigong die de vrouwelijke energie is die ons zal helen en de cyclus van schepping en vernietiging in stand zal houden die wij als ras moeten doormaken. Het is het regulerende principe dat alles verandert. Het creëren en in stand houden van een nieuwe economie is daar een klein voorbeeld van.

Qigong in Alkmaar is een praktijk die we in vrijwel alle culturen van de wereld aantreffen en die alle culturen op hun eigen manier hebben aangepakt. Qigong houdt zich bezig met de energetische aspecten van ons wezen. Het is geen religie. Het is een methode om onze verbinding met onze eigen hemel en met onze eigen god te versterken.

Men gelooft dat wij in de wereld komen met drie belangrijke energieën, of de drie componenten van Wijsheid, Kennis en Energie. Eenmaal in de wereld van vorm verlaten we de derde vorm, Chi genaamd. We worden dan uitgedaagd om de eerste twee te voeden en te trainen, en in het proces te evolueren.

Terwijl ik mij hierop concentreer, zal ik mijn begrip van de essentiële principes van Qigong delen, samen met een vorm ervan met betrekking tot de beoefening van lichamelijke genezing.

Allereerst is het belangrijk te begrijpen dat er niet slechts één afzonderlijk energiepad is. Er is alleen je aangeboren, het perfect gevormde wezen dat je bent. Jullie zijn een levende, enkelvoudige lichtstraal. Dit licht van zijn is spiritueel en helend. Het is hetzelfde voor alle wezens. Dit licht, Quantum, is de enige bron waardoor alle dingen bestaan. Sommige verschillende culturen hebben die naam aan andere fenomenen gegeven. De essentiële principes zijn om deze energie in je te laten stromen en groeien.

Wat de energie van Kennis betreft, dit is een kracht die zo doordringend is dat ze als een illusie wordt gezien. Je bent het weten in jezelf van wie je bent, wat je bent, en wat je bedoeld bent te doen. Dit goddelijke weten is pure energie. Het is het weten van je plaats in het universum. Het is creativiteit en beweging. De stroom van die kennis is de ervaring van het Leven. Het is iets dat gevoeld en ervaren kan worden, maar wat belangrijker is, het is er voor jou om te voelen, om over te mediteren en om in te voelen. Het is dat wonderbaarlijke gevoel te weten dat je de eigenlijke aanwezigheid van God bent in je eigen fysieke lichaam. Wanneer je de stroom van dat weten voelt, dan leef je. Dat is het eerste principe van Qigong.

Wijsheid gaat verder dan de zintuigen en is een weten. Het is het inzicht dat je op elk moment in je leven kunt creëren wat je nodig hebt. Het kan de omgeving scheppen om dromen waar te maken terwijl je anderen dient. Bijvoorbeeld, soms is er die drang in je leven om een kinderdagverblijf te openen voor de kinderen van weduwen en behoeftige vrouwen. Je hebt de wijsheid, het geloof en de energie om verder te gaan. Wanneer dat idee bij je opkomt, zie je hoe het werkt en begin je een traditie, een plan en vorm je een dynamiek waar mensen zich mee verbonden kunnen voelen. Dan komt er een tijd dat je deelt wat je aan het doen bent, en je spirituele energie is onwankelbaar. Door die gedeelde energie en het vertrouwen dat we in die eerste momenten hebben geschapen, is de energie die je vrijmaakt zo diep en zo zuiver dat je een nieuwe cultuur begint te scheppen die zich inzet voor de vrijheid van liefde en de zorg voor de armen en behoeftigen.

Kennis vertelt je dat je goed bent, dat je beminnelijk bent, en dat je van plan bent gelukkig te zijn. Het is een weten dat je krachtig bent, goed in balans, verbonden met de bron van alles wat is en liefde. Wanneer Wijsheid en Kennis zich afstemmen op de energie van dit weten, wordt een nieuw bewustzijn gevormd en zijn de mogelijkheden onbegrensd.

Dat is hoe het werkt. Je kunt die verandering in jezelf aanbrengen. Je kunt beginnen je te verankeren in wat er in je leeft. Ik geloof dat er een proces nodig is, maar dat proces hoeft niet lang of moeilijk te zijn. Wat nodig is, is het verlangen om te veranderen en een versterkte vastberadenheid om dat te doen. Het is niet door woorden, maar door in je hart te weten dat je bent wat je gekomen bent te zijn. Dan eindelijk geboren om lief te hebben, is het vreugde opwekkend, mededogend, steeds groeiend, en een leven van stille aanvaarding. In het hart van Qigong is de kunst van de stilte. Deze stille communicatie als die voorbij het gesproken woord gaat als de energie van het licht zelf dat je de stilte wordt die er voor je is.

Lees meer:
Mindfulness Alkmaar

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *