Alleen de werkelijkheid is erger

een verhaal van tekortschietende zorg, non-communicatie en ontkenning
maar bovenal een verhaal van machteloosheid

HOME | Boekpublicatie: 'Alleen de werkelijkheid is erger'| Boekpublicatie: 'VerpleeghuisErvaringen'| Op onderwerp| Contact |
Zoeken | Nieuw(s) | Cli√ęntenrecht en -klacht | Links | Links Media | Boeken | Tips Familie/Vrienden | Woordenlijst|

Zoek (tref)woord op deze website

 

Datum Kop Omschrijving Link
2010-11-25 Hoezo incident? Monique van Loon heeft meegewerkt aan tv uitzendingen en heeft geklaagd over te oud brood en hagelslag. Nu mag ze haar moeder alleen nog onder begeleiding en op afspraak bezoeken. incident.html
2010-11-18 Waarom is er geen verzet? Waar blijven de protesten? Waarom wordt er niet massaal geprotesteerd tegen marktwerking in de zorg verzet.html
2010-10-23 Bestrijden van wantoestanden in de ouderenzorg Het regeerakkoord introduceert een beginselenwet Zorginstellingen die de concrete, individuele rechten van bewoners van zorginstellingen moet gaan omschrijven. wantoestand.html
2010-10-21 Lobbyclubs en hulpindustrie in de zorg Uit het artikel blijkt dat de zorg meer dan driehonderd lobbyclubs heeft, waar ruim zesduizend mensen werken. lobbyclubs.html
2010-10-18 Hulpindustrie voor Mantelzorgers Zorgverzekeraar UVIT vergoedt vanaf volgend jaar de cursus 'Dementie de Baas' hulpindustrie.html
2010-09-12 Om 4.30 uur gewassen worden in verzorgingshuis Nu wil het management ook nog dat ze om 4.30 uur de bewoners gaan wassen. Dat noemt men een redelijke tijd' wassen.html
2010-09-06 Alleen de waarheid is erger Helaas gaf de journalist mijn boek de titel 'Alleen de waarheid is erger' in plaats van 'Alleen de werkelijkheid is erger' alleendw.html
2010-07-01 Niet zorg maar zorgsysteem is te duur de politiek heeft gekozen voor een geldverslindend zorgsysteem zorgsysteem.html
2010-06-24 Er wordt over, maar niet met de patient gesproken Bezuinigingen in de gezondheidszorg zijn onontkoombaar. Daarbij moet de patiŽnt als ervaringsdeskundige geconsulteerd worden overpatient.html
2010-06-11 Familieleden moeten meer doen Dat bewoners moeten gaan betalen voor extra douchebeurten en een wandeling is van de gekke (en geeft een tweedeling in de zorg), maar dat men zegt dat familieleden geprikkeld moeten worden om meer te doen familie.html
2010-05-31 Hoge scores verpleeghuizen Op www.zorgkaartnederland.nl kun je je mening kenbaar maken over verpleeghuizen. hogescores.html
2010-05-28 Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) opereert te terughoudend De inspectie funtioneert nu niet goed. Zo worden anonieme klachten en klachten van individuele patienten niet in behandeling genomen. IGZ.html
2010-05-14 Klachtencommissie is een farce Klager wordt als probleem gezien, niet de falende zorg klachtencie.pdf
2010-04-25 Keurmerk garandeert nog geen goede zorg Keurmerken in de zorg zeggen meer over de organisatie en de processen dan over de kwaliteit van de arts en de behandeling keurmerk.html
2009-12-21 Relatie klanttevredenheid en kwaliteit zorg Pas sinds 2007 zijn aanbieders verplicht cijfers te openbaren over de kwaliteit van hun zorg en het oordeel daarover van clienten of familie klanttevredenheid.html
2009-12-20 Onderzoek verpleeg- en verzorgingshuizen in Nederland het jaarlijkse onderzoek van verpleeg- en verzorgingshuizen in Nederland onderzoek.html
2009-09-24 Congres: klachten en geschillen in de zorg De wet wil de kwaliteit in de zorg en de positie van de cliŽnt verbeteren, onder meer met de vastlegging van het recht op een laagdrempelige klachten- en geschillenopvang congres.html
2009-06-15 Wijziging AWBZ Wijziging AWBZ stille revolutie. Staatssecretaris Bussemaker geeft de mondige burger keuzevrijheid bij langdurige onverzekerbare zorg awbz.html
2009-06-12 Ik maak me boos om de zorg die al 13 jaar kwaliteitswet schendt De zorg slaagt er niet in objectieve kwaliteiteisen vast te stellen. Ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen overtreden daarmee de wet. kwaliteitswet.html
2009-06-09 Zoon en dochter halen moeder uit tehuis Ombudsman acht klacht over verzorging moeder gegrond - BN de Stem moederut.html
2009-04-16 Onderzoek naar sterfgevallen in verpleeghuis Artsen van verpleeghuizen krijgen soms van de Nederlandse Vereniging van Verpleeghuisartsen [NVVA] het advies om maar op te stappen omdat de omstandigheden in een tehuis te belabberd zijn sterfgevallen.html
2009-03-16 Open brief aan Minister Klink over een nieuwe wet over PatiŽntenrechten openbrief.html
2009-02-05 Clientenrechten Gebruikt u zorg? Dan zijn er regels die u beschermen. Dat zijn uw rechten. Veel mensen weten niet dat ze rechten hebben als ze zorg gebruiken. clrecht.html
2009-02-02 Regels vormen een doolhof voor mantelzorger Ouderen, chronisch zieken en hun mantelzorgers raken nog steeds de weg kwijt in het zorgaanbod. regelsdoolhof.html
2009-01-26 Keurmerkencircus Jaarlijks besteden verpleeg- en verzorgingshuizen 10 tot 15 miljoen aan het verkrijgen en behouden van keurmerken. keurmerkencircus.html
2008-12-29 Kleinschalig wonen is niet iets voor alle ouderen Gedurende hun hele leven zijn mensen verschillend, doen ze andere dingen. Als je dan oud en behoeftig wordt, kom je allemaal in hetzelfde systeem terecht. kleinschalig.html
2008-12-28 Kwaliteit verpleeg- en verzorgingshuizen De Volkskrant heeft voor de tweede keer de kwaliteit van de verpleeg- en verzorgingshuizen onderzocht. kwaliteit.html
2008-11-20 Diep triest de echtgenote van een 71-jarige man wordt overgeplaatst naar een ander verpleeghuis omdat hij zijn onvrede over de geboden zorg op een agressieve manier zou uiten. dieptr.html
2008-11-13 Zorginstellingen zijn de grootste beleggers Zeker tien zorginstellingen hebben vorig jaar voor bijna negen miljoen euro belegd in obligaties en aandelen beleggers.html
2008-11-09 Dag van de mantelzorg Bij ťťn van de nieuwe organisaties kwam ik de volgende woorden tegen. dagvdmantelzorg.html
2008-10-09 Geven van mantelzorg kan mensen gelukkig maken Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hebben onderzoek gedaan onder 2.485 mantelzorgers. mantelzorggeven.html
2008-05-27 Hoe groot kan een doofpot worden Na drie tv uitzendingen (Een Vandaag, Rondom 10 en Zembla), en duizenden klachten van familieleden van bewoners van verpleeghuizen, beweren bestuurders nog steeds met droge ogen dat ze niet begrijpen waarom we de kleine 'wonderen' in het verpleeghuis niet doofpot.html
2008-05-11 Zembla over verpleeghuizen: wie verschoont moeder Zembla mocht in geen enkel verpleeghuis filmen. Personeel durfde niet te praten. Alleen ex-werknemers en familie van een paar clienten/patienten durfden te praten. wieverschoont.html
2008-05-09 Zorg verpleeghuis verbetert traag De kwaliteit van de zorg in verpleeghuizen verbetert, maar dit proces verloopt te langzaam zorgkwaliteit.html
2008-05-08 Wie verschoont moeder Overvolle luiers, te weinig hulp bij het eten en drinken en ongewenst vastzetten. Dat is het beeld dat familie- en personeelsleden van meerdere verpleeghuizen schetsen wieverschoont2.html
2008-05-03 Rondom Tien over verpleeghuizen Hij beweerde dat klachten werden gebagatelliseerd, dat mensen werden gevoederd en de hokken werden schoongemaakt, dat 40 to 50% van de mensen smetplekken hebben in verpleeghuizen. rondomtien.html
2008-04-19 Je mag alleen praten over goede verpleeghuizen Kritiek wordt gemarginaliseerd tot incidenten en van tafel geveegd met het argument dat het niet overal slecht is. goedeverpl.html
2008-04-04 Genoegdoening medische tuchtprocedure beperkt Het tuchtcollege bepaalt of fouten verwijtbaar zijn? tuchtcol.html
2008-03-27 Falende zorgbestuurder niet prive aansprakelijk De bestuurders van een .. verpleeghuis kunnen niet persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de enorme verliezen van de zorginstelling. falendz.html
2008-03-21 Een dode bejaarde is het goedkoopst Omdat veel bewoners zo weinig eten dat een op de vier patiŽnten ondervoed bleek, heeft het verzorgingshuis ervoor gekozen om de warme maaltijden 's avonds te serveren, aan een gedekte tafel. dodebejaarde.html
2008-02-23 Kwaliteit van de ouderenzorg onder druk Tientallen verpleeghuizen kampen met zulke ernstige financiele problemen dat de zorg aan bewoners erdoor in gevaar komt kwaliteitonderdruk.html
2008-02-13 Goed Patientschap De RVZ (De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg) heeft onlangs een advies uitgebracht, dat heet "Goed Patientschap" met als subtitel "meer verantwoordelijkheid voor de patient". patientschap.html
2008-02-10 Kwaliteit van leven in de V&V sector Ouderen in verpleeghuizen zijn gelukkiger dan altijd gedacht. Een deel van de bewoners deed niet mee aan het onderzoek, omdat deze mensen dementerend zijn. kwaliteitvanleven.html
2008-02-06 Met een nieuw kluitje het riet in? Voor het artikel van vandaag in DAG (Schuldgevoel over ouders in tehuis) heeft de journalist, Ivo van der Woerden, twee mensen om commentaar gevraagd. kluitje.html
2007-12-19 Het best bewaarde geheim Het leven eindigt zoals het begint: onzindelijk en in de luiers. Het is gebruikelijk dat ouderen die nog volledig zindelijk zijn, bij aankomst meteen een luier om krijgen bestbewaardegeheim.html
2007-12-18 Verpleeghuizen moeten andere prioriteiten gaan stellen Toch zijn er grote kwaliteitsverschillen tussen de huizen, erkent Bussemaker' prioriteit.html
2007-12-16 Ranglijst verpleeghuizen (2) De grootste klacht van alle organisaties is dat de lijst van de Volkskrant hopeloos verouderd is en dat inmiddels betere gegevens beschikbaar zijn. ranglijst2.html
2007-12-15 Ranglijst verpleeghuizen (1) Ondanks alle kritiek, van Inspectie Gezondheidszorg en ActiZ (organisatie van zorgondernemers) heeft de Volkskrant vandaag een ranglijst gepubliceerd van verpleeghuizen. ranglijst.html
2007-12-14 Verpleeghuizen: 20.000 fouten In de ruim driehonderd Nederlandse verpleeghuizen zijn in 2005 ruim twintigduizend fouten met medicijnen gemaakt fouten.html
2007-11-09 Meten is weten De gezondheidszorg heeft last van keurmerkenkoorts. Steeds vaker eisen de verzekeraars, een kwaliteitsgarantie meten.html
2007-09-18 Patient niet veilig meer In verpleeghuizen vindt zelfs de helft van het personeel dat de veiligheid in het geding is nietveilig.html
2006-10-30 Mantelzorg - binnen verpleeg- en verzorgingshuizen Alle instellingen hebben een vrijwilligersbeleid, maar blijken geen schriftelijk vastgelegde visie op mantelzorg te hebben. mantelzorg.html
2006-10-30 MANTELZORG en Wmo (wet maatschappelijke Ondersteuning) De overheid krijgt oog voor de enorme geldbedragen die bespaard kunnen worden door mantelzorgers te gaan ondersteunen. mantelzorgwmo.html
2006-07-24 Verpleeghuis - Hoe word je mantelzorger Het ergste van mantelzorg is dat het geen 'echte keuze' is. Het ontstaat uit noodzaak mantelzorger.html