Tips voor familie en vrienden van bewoner verpleeghuis

Tips voor familie en vrienden die nauw betrokken willen worden (zijn) bij de zorg
van een bewoner in een verpleeghuis

HOME | Boekpublicatie: 'Alleen de werkelijkheid is erger'| Boekpublicatie: 'VerpleeghuisErvaringen'| Op onderwerp| Contact |
Zoeken | Nieuw(s) | Cli├źntenrecht en -klacht | Links | Links Media | Boeken | Tips Familie/Vrienden | Woordenlijst|

 

 

© copyright: DEMIO (Dochter En Mantelzorger In Opstand)

Tips voor familie (/vrienden) van een bewoner in een verpleeghuis

Deze tips zijn voor mensen die nauw betrokken willen worden bij de zorg, niet voor mensen die oppervlakkig in de zorg geïnteresseerd zijn

Tips - Informatie en Voorlichting

• Vraag informatie over aandoening/ziekte, verpleeghuis, fysiotherapie, ergotherapie, psychologische onderzoek, activiteiten.
• Vraag naar cliëntenrechten, klachtenprocedures, inzien van dossiers, zorg- of behandelplan. Wie is er gemachtigd de dossiers in te zien.
• Vraag hoe verwijzing naar specialist of ziekenhuis werkt.

Tips - communicatie, contactpersoon en vertegenwoordiging terug naar boven

• Zorg dat er een contactpersoon is, tussen familie en verpleeg-huis. Spreek goed af welke bevoegdheden deze persoon binnen de familie heeft. En vraag wie de contactpersoon bij het verpleeghuis is, en wanneer hij/zij bereikbaar is.
• Zorg dat die contactpersoon een machtiging heeft om het zorgdossier en het medisch dossier in te zien.
• Zorg dat de contactpersoon de bewoner kan ‘vertegenwoordigen’. Alleen een schriftelijke verklaring/machtiging geeft de zekerheid dat er ook naar de contactpersoon geluisterd moet worden.
• Zorg dat de inspraak van de contactpersoon/vertegenwoordiger goed geregeld is. Waarin heeft hij/zij inspraak, wanneer wordt hij/zij geraadpleegd, waarover wordt hij/zij geïnformeerd, wanneer is zijn/haar toestemming vereist. Lees over cliëntenrech-ten.
• Ga na welke dossiers er zijn (per discipline kan een dossier bijgehouden worden). Kijk regelmatig in de dossiers, want alleen dan ben je goed op de hoogte van wat er gebeurt.
• Zorg dat u goed geïnformeerd bent over het zorgplan. Daar staan alle afspraken in over de zorg die geleverd zal worden. Officieel is de toestemming van de bewoner én van de vertegenwoordiger vereist voor het zorgplan. Teken niet voordat u het er echt mee eens bent.
• Vraag hoe vaak er familieoverleg is en met wie
• Vraag wanneer de verpleeghuisarts gewoonlijk aanwezig is, wanneer die haar/zijn ronde doet op de afdeling van uw familielid/vriend(in)
• Zorg dat u alle afspraken op schrift stelt en vastlegt, anders heeft u later geen poot om op te staan.

Tips - dagelijkse zorg

• Dagelijkse zorg is geregeld in het zorgplan. Zorg dat u op de hoogte bent hiervan. En kijk of de dingen die voor u belangrijk zijn, daarin staan.
• Wie is er verantwoordelijk voor dit zorgplan en bij wie moet u zijn als er dingen gewijzigd moeten worden.

Tips - klachten terug naar boven

• Vraag, voordat u klachten heeft, het klachtenreglement op bij het verpleeghuis. Ze horen er een te hebben. Heeft het verpleeg-huis een cliëntencontactpersoon dan wil dat nog niet zeggen dat er ook een klachtencommissie is. Ga na of er een klachtencom-missie is of alleen een cliëntencontactpersoon.
• Vraag welke (onafhankelijke) personen in de klachtencommissie zitten.
• Als u een klacht heeft, vraag dan hulp bij het indienen daarvan. Het verpleeghuis is meestal heel wat ervarener dan u bent.
• Indien u geen vertrouwen heeft in de onafhankelijkheid van de klachtencommissie, dien dan uw klacht in bij de externe klachtencommissie. Hoe dat moet staat in het klachtenreglement.
• Klachtencommissies kijken vooral naar wat artsen en verzorgenden hebben opgeschreven. Dat wordt als waarheid aangenomen. Wat u hebt genoteerd heeft die status niet. Zorg dus dat u, op tijd, opmerkingen maakt als men belangrijke zaken niet noteert. Vraag aan verzorgenden in ieder geval uw opmerkingen en bezwaren te noteren in het dossier. Dat verzoek kunnen ze niet weigeren. Ze hoeven alleen te schrijven ‘mw/dhr X zegt ….’ Zonder een notitie in het dossier kunt u nooit bewijzen dat u iets gezegd heeft.

Tips voor verpleeghuizen terug naar boven

• Het zou prettig zijn als mensen in een verpleeghuis een kaartje bij zich droegen waarop staat wat ze beslist NIET mogen (hebben). Het is voor familie, vrijwilligers en verzorgenden onmogelijk om alle bijzonderheden te onthouden. Er worden (te) veel fouten gemaakt bij dagelijkse handelingen.

 

 

 

 

 

Uw reactie wordt op prijs gesteld


PS. Natuurlijk mag u een link naar deze website aan iedereen doorsturen, maar u mag, net als bij het gedrukte boek, niets verveelvoudigen en/of openbaar maken door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van mij (de auteur).

© copyright: DEMIO - Gonny van Werkhoven