Links naar andere websites

Links naar 'andere verhalen', naar informatie over CVA of dementie, naar pagina's over
rechten en klachten, mantelzorg en verpleeghuizen

HOME | Boekpublicatie: 'Alleen de werkelijkheid is erger'| Boekpublicatie: 'VerpleeghuisErvaringen'| Op onderwerp| Contact |
Zoeken | Nieuw(s) | Cliëntenrecht en -klacht | Links | Links Media | Boeken | Tips Familie/Vrienden | Woordenlijst|

Links naar websites

A t/m D E t/m J K t/m U V t/m Z
AFASIE DEMENTIE KLEDING ROUW
Afasie Alles over dementie Aangepaste kleding Leven zonder ouders
  Films en lespakketten Kleding rolstoelgebruikers Landelijke stichting (LSR)
ALZHEIMER dementie.startpagina.nl Rolstoelkleding Rouwboeken
Alzheimer Nederland zie ook Alzheimer en boeken    
Alzheimer misbruik   MACHTIGING(EN)  
Misbruik door diefstal ... ERGOTHERAPIE Voorbeeldbrieven dossier opv  
  CVA patiënt positioneren   URINEWEGINFECTIE
BEROERTE     Richtlijn urineweginfecties
zie bij CVA   MANTELZORG(ER)  
  ERVARINGEN VERPLEEGHUIS lees hier verder over mantelzorg  
BOEKEN Demio - volkskrantblog   VERPLEEGHUIS
Boeken over beroerte/CVA Bejaarden vogelvrij   Verpleeghuis Startpagina
Boeken over Dementie Zorg voor mijn vader   Verpleeghuis.sitepark.nl
Boeken over Mantelzorg ZIO- zuster in opstand   Verpleeghuis.uwpagina.nl
Boeken Verpleeghuizen Zorgen voor mijn moeder   Verpleeghuiszorg .. goede weg
  Zusenzo over haar vader   .. op de goede weg-bijlage
CLIENTENRECHT De Dwaze Kinderen    
Clientenrechten     OVER VERPLEEGHUIZEN
Patiëntenrecht     Ranglijst verpleeghuizen
Patientenrecht verpleeghuis ETEN EN DRINKEN    
Klachten over de zorg (pb51) Bewoners ondervoed MEDISCHE ZORG Volkskrantartikelen -->>
Goed patientschap (r) Ontwikkeling eetprofielen    
Wet- en regelgeving zoeken Verbetertraject eten-drinken   WGBO *
wcz - wet clientenrecht zorg   MELDPUNTEN wgbo- van wet naar praktijk
Wetsvoorstel zorgwekkend HULPMIDDELEN Meldpunt medewerkers vp wgbo wet
  Hulpmiddelen Meldpunt Inspectie (IGZ)  
zie: clienten- en klachtrecht      
  KEURMERK(EN)    
CVA   ORGANISATIES WILSONBEKWAAM
CVA vereniging   CVA organisaties Wanneer wilsonbekwaam?
Alles over beroerte KLACHTRECHT Consuwijzer Protocol beoordeling wilsbekw
Beroerte Startpagina Klachtrecht in de zorg (r) LOC (Land. org. clientenr)  
Boeken en lectuur Wegwijzer Klachtrecht KiesBeter  
CVA ziektebeeld WKCZ (wet klachtrecht ...) Patientenorganisaties WMO *
Beroerte besteoverzicht   Zorgbelang Wet Maatschappelijke Onderst.
Beroerte.boogolinks.nl KLACHTEN VERPLEEGHUIS Stichting de Ombudsman wmo startpagina
Films en lespakketten Klacht - hoe verder NPCF (Ned.Patienten Cons Fed)  
Nederlandse Hartstichting Klachtmogelijkheden    
Revalidatie na 'n beroerte Klachtinstantie PGB WOB *
Prismabril LBK Land. Beroepscommissie Per Saldo (verening pgb) Wet Openbaarheid van Bestuur
  Medisch Tuchtcollege Pgb - informatie Rijksoverheid WOB verzoeken
  Inspectie Gezondheidszorg (IGZ)    
  Standaardbrief klacht   WOORDENLIJST
  Medische missers (SIN-NL)   Woordenlijst Zorgbelang
      Woordenlijst verpleeghuis
       
       
      (r) = rapport
      * woord staat in woordenlijst

Heb je aanvullingen, mis je dingen,   meld het me   a.u.b.


PS. Natuurlijk mag u een link naar deze website aan iedereen doorsturen, maar u mag, net als bij het gedrukte boek, niets verveelvoudigen en/of openbaar maken door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van mij (de auteur).

© copyright: DEMIO - Gonny van Werkhoven